top of page

STYRDOKUMENT

STADGAN

VERKSAMHETSPLAN 2024

STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN

BUDGET 2024

POLICYS

POLICY FÖR AVSTÄNGNING

POLICY FÖR EKONOMISK VERKSAMHET

POLICY FÖR MILJÖARBETE

POLICY FÖR MEDALJER

POLICY FÖR ES-ENGAGERARMÄRKEN

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

POLICY FÖR ENGAGERAD INOM FET

UTNS JÄMLIKHETSPOLICY

EKONOMI

För fler ekonomiska handlingar, kontakta Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.

UTLÄGGSBLANKETT

MALLAR

MOTIONSMALL

bottom of page