top of page

UTBYTESSTUDIER

Det finns flera möjligheter att åka på utbyte på ES-programmet. Man kan antingen åka via Uppsala Universitet, fakulteten (vårt fall Teknolog- och naturvetenskapliga fakulteten), institutioner (t.ex. matematiska, kemi eller fysik och astronomi) eller SLU. De är lite olika fokuserade där UU och SLU kan erbjuda platser på skolor utanför och inom Europa medan fakulteten och institutioner nästan bara har platser inom Europa. Ansökningsperioden för att åka iväg en hösttermin via UU startar runt 15/10 och stänger 15/11, dvs. du ansöker nästan ett år i förväg. Söket för fakulteten och institution ligger senare mellan 15/1 och 15/2 och till slut SLU från 15/10 till 12/12. Det går att studera utomlands en eller två terminer! 

Ansökan för utbyte via UU och fakultet/institution består av två delar där första är en uppsats som kallas APS där du förklarar varför du vill åka på utbyte och andra betyg. För SLU är hela ansökan din APS och ingen hänsyn tas till dina betyg. En gång per termin anordnas en info-kväll om utlandsstudier som är bra att gå på om du är sugen på att åka. Där kan du få tips till din APS, fråga studenter som tidigare varit på utbyte och få höra hur ansökningsprocessen ser ut. Det finns också en Facebook-grupp som heter  “FETaste utbytet” där massa bra info kommer ut så se till att kika in den här!

bottom of page