top of page

STUDIEVÄGLEDNING

STUDIEVÄGLEDARE MED PROGRAMANSVAR ES

Elin Lundqvist

Studievagledare-es@uu.se

018-471 28 73

Kan ge råd och vägledning om utbyte, frågor om kurser eller karriär. 

STUDIERÅDSORDFÖRANDE

Isac Andersson

es-studier@utn.se

Tar emot åsikter och förslag om programmets kurser och utveckling av dessa.

bottom of page