top of page
STORMÖTESHANDLINGAR

Här finner du handlingarna inför stormötet.

2024, VÅRTERMIN

STORMÖTESPROTOKOLL

Här finner du protokollen från tidigare stormöten.

2023, HÖSTTERMIN

2023, VÅRTERMIN

2022, HÖSTTERMIN

2022, VÅRTERMIN

2021, HÖSTTERMIN

2021, VÅRTERMIN

2020, HÖSTTERMIN

2020, VÅRTERMIN

2019, HÖSTTERMIN

2019, VÅRTERMIN

2018, HÖSTTERMIN

2018, VÅRTERMIN

Stormötesprotokoll

2017, HÖSTERMIN

 2017, VÅRTERMIN DEL 1

2017, VÅRTERMIN DEL 2

2016, HÖSTTERMIN

2016, VÅRTERMIN

2015, HÖSTTERMIN

2015, EXTRAINSATT STORMÖTE

2015, VÅRTERMIN

2014, HÖSTTERMIN

2014, VÅRTERMIN

2013, HÖSTTERMIN

2013, VÅRTERMIN

REVISIONSBERÄTTELSER

Här finner du revisionsberättelser från tidigare verksamhetsår.

REVISIONSBERÄTTELSE 2021

REVISIONSBERÄTTELSE 2020

REVISIONSBERÄTTELSE 2019

REVISIONSBERÄTTELSE 2018

bottom of page